MAIATZAK 12 DE MAYO

AZPIEGITURAK ETA SAREAK

EUROPA

BIDE BERDEAK ETA ZIKLOTURISMOA: MEGAJOERAK ETA FINANTZAKETA-AUKERAK.
Mercedes Muñoz. Bide Berdeen Europako Elkartearen zuzendaria.

EUROVELO ZIKLOTURISMOA SUSTATZEKO TRESNA GISA.
Manuel Calvo. Espainiako EuroVelo Sarearen
koordinatzailea.

ESPAINA

BIZIKLETAREN ESTATUAREN ESTRATEGIA.
Ángeles Marín. Mugikortasun estrategia bulegoaren zuzendaria. Garraio, Mugikortasun eta Hiri-Agendako Ministerioa.

BIZIKLETAZ EGIN DAITEZKEEN BIDE NATURALAK.
Cristina Clemente Martínez. Lur ureztatuetako, Bide naturaletako eta Landa-azpiegituretakozuzendariorde nagusia. Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioa.

ESPAINIAKO TRENBIDEEN FUNDAZIOAREN BIDE BERDEAK PROGRAMA, TRENBIDEAREN EUROPAKO URTEAN (Bideo).
José Carlos Domínguez Curiel. Espainiako Trenbideen Fundazioko zuzendari kudeatzailea.

EUSKADI

ESTRATEGIA BATERAKO ABIAPUNTUA EUSKADIN.
Iker Urcelay. Euskadiko Zikloturismo Foroaren arduraduna. Basquetour Turismoaren Euskal Agentziako Produktuen Atala.

INFRAESTRUCTURAS Y REDES

EUROPA

VÍAS VERDES Y CICLOTURISMO: MEGATENDENCIAS Y OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN.
Mercedes Muñoz. Directora de la Asociación Europea de Vías Verdes.

EUROVELO COMO INSTRUMENTO PARA EL FOMENTO DEL CICLOTURISMO.
Manuel Calvo. Coordinador de la Red EuroVelo en España.

ESPAÑA

LA ESTRATEGIA ESTATAL DE LA BICICLETA.
Ángeles Marín. Directora de la Oficina de la Estrategia de Movilidad del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

LA RED DE CAMINOS NATURALES DE ESPAÑA.
Cristina Clemente Martínez. Subdirectora General de Regadíos, Caminos Naturales e Infraestructuras Rurales del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

PROGRAMA VÍAS VERDES DE LA FFE EN EL AÑO EUROPEO FERROCARRIL. (video)
José Carlos Domínguez Curiel. Director Gerente de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles.

EUSKADI

PUNTO DE PARTIDA HACIA UNA ESTRATEGIA DE CICLOTURISMO EN EUSKADI.
Iker Urcelay. Coordinador del Foro de Cicloturismo de Euskadi. Área de Productos de la Agencia Vasca de Turismo-Basquetour.

ZIKLOTURISMO-HELMUGAK, IBILBIDEAK ETA EKIMENA

ZIKLOTURISMO-PRODUKTUAREN ETORKIZUNEKO KLUBERANTZ.
Ricardo Blanco. Turismo Iraunkorraren Ataleko burua. Turismoaren Garapenerako eta Iraunkortasunerako Zuzendaritzaorde Nagusia. Turismoko Estatu Idazkaritza.
CID-EN BIDEA: 2.000 KM ZIKLOTURISMOA EGITEKO BURGOSETIK MEDITERRANEORA. (link bieaok)
Alberto Luque. Cid Bidearen zuzendari kudeatzailea.

BIZIKLETARI LOTUTAKO
ENPRESAK

ZIKLOTURISMORAKO HELMUGA BAT SORTZEAREN ALDEKO APUSTUA.
Chus Blázquez Sánchez. Madrilgo Zikloturismo Produktuaren Klub Elkartearen Lehendakaria.

LA VAL DE ZAFAN, GALDU BEHAR EZ DUGUN TRENA.
Vicent Ibañez. Benifalleteko geltoki zaharraren zuzendaria. Val de Zafaneko Bide Berdeko Enpresa Elkartearen ordezkaria.

ZONA ZERO: BIZIKLETAK, BIDEAK ETA LANDA-GARAPENA.
Jorge Ruiz de Eguilaz. Zona Zero Elkartearen sortzailea
eta zuzendari ohia.

ZIKLOTURISMOA: SUSPERTZE EKONOMIKOAREN OINARRIA.
Luis Poch. Bikefriendly Tourseko bazkide sortzailea / zuzendaria.

EUSKADI CYCLING COUNTRY.
Javier Los Arcos. Sales Director.

DESTINOS DE CICLOTURISMO E ITINERARIOS

HACIA UN FUTURO CLUB DE PRODUCTO DE CICLOTURISMO.
Ricardo Blanco. Jefe de área de Turismo Sostenible. Subdirección General de Desarrollo y Sostenibilidad Turística.
Secretaría de Estado de Turismo.
CAMINO DEL CID: 2.000 KM DE CICLOTURISMO DESDE BURGOS AL MEDITERRÁNEO. (link videos)
Alberto Luque. Director gerente del Consorcio Camino del Cid.

EMPRESAS VINCULADAS A LA BICICLETA

UNA APUESTA POR LA CREACIÓN DE UN DESTINO DE CICLOTURISMO.
Chus Blázquez Sánchez. Presidente de la Asociación Club de Producto de Cicloturismo de Madrid.

LA VAL DE ZAFAN: UN TREN QUE NO DEBERÍAMOS PERDER.
Vicent Ibañez. Director Antiga Estació de Benifallet. Representante de la Asociación de Empresarios de la Vía Verde de la Val de Zafán.

ZONA ZERO: BICICLETAS, CAMINOS Y DESARROLLO RURAL.
Jorge Ruiz de Eguilaz. Fundador y expresidente de la Asociación Empresarial Zona Zero.

CICLOTURISMO: BASE DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA.
Luis Poch. Socio fundador/ Director de Bikefriendly Tours.

EUSKADI CYCLING COUNTRY.
Javier Los Arcos. Sales Director.

Antolatzailea / Colabora

Laguntzailea / Patrocina

Powered by Hostinet