BIDEOAK / VÍDEOS

Maiaztza 12 Mayo

INAUGURAZIO EKITALDIA FOROA

ACTO DE INAUGURACIÓN FORO
AZPIEGITURAK ETA SAREAK
INFRAESTRUCTURAS Y REDES EUROPA
AZPIEGITURAK ETA SAREAK
INFRAESTRUCTURAS Y REDES ESPAÑA
AZPIEGITURAK ETA SAREAK
INFRAESTRUCTURAS Y REDES EUSKADI
ZIKLOTURISMO-HELMUGAK, IBILBIDEAK ETA EKIMENAK DESTINOS DE CICLOTURISMO E ITINERARIOS
BIZIKLETARI LOTUTAKO ENPRESAK

EMPRESAS VINCULADAS A LA BICICLETA
ITXIKO DU JARDUNALDIA


CIERRE DE LA JORNADA

Maiaztza 13 Mayo


GIRONA,
HELMUGA GONBIDATUA


DESTINO INVITADO
GIRONA

ENPRESA PRIBATUEN BULTZADA HELMUGAREN ETA GARABIDEKO MERKATU-SEGMENTUEN GARAPENEAN
EL IMPULSO DE LAS EMPRESAS PRIVADAS EN EL DESARROLLO DEL DESTINO Y SEGMENTOS DE MERCADO EMERGENTES
OSTATUA ZIKLOTURISMO-EKIMENEN ERAGILE GISAEL ALOJAMIENTO COMO MOTOR DE INICIATIVAS CICLOTURISTAS.

CAMPUS ETA EKITALDIAK. NOLA ZIKLOTURISMOA HELMUGA BATERA ERAKARRI


CAMPUS Y EVENTOS.COMO ATRAER CICLOTURISMO A UN DESTINO

ITXIKO DU JARDUNALDIA


CIERRE DE LA JORNADA

Maiaztza 14 Mayo


KIROL EKITALDIAK
EVENTOS DEPORTIVOS

BIZIKLETAREN SEKTOREKO TOPAKETAK: BIZIKLETAREN SEKTOREA, ZIKLOTURISMOAREN ERAGILE
ENCUENTROS DEL SECTOR DE LA BICICLETA: EL SECTOR DE LA BICICLETA COMO MOTOR DEL CICLOTURISMO


AMAIERA
OFIZIALA


CLAUSURA
OFICIAL

Antolatzailea / Colabora

Laguntzailea / Patrocina

Powered by Hostinet