MAIATZAK 13 DE MAYO

GIRONA, HELMUGA GONBITATUTA

BENETAKO ZIKLOTURISMO-HELMUGA BATERAKO NAHITAEZKO 10 AHOLKU.
Jaume Marín. Turismo-marketineko aholkularia eta prestatzailea.

ZERGATIK BIHURTU DEN GIRONA ERREFERENTZIAZKO HELMUGA ETA NOLAKO ERAGINA IZAN DUTEN TALDEEK ETA ENPRESEK.
David Millar.

NOLA BULTZATZEN DUTEN TOKIKO ADMINISTRAZIOEK ZIKLOTURISMO-PRODUKTUA. AZPIEGITURETATIK
HELMUGAREN

Costa Brava Girona, Europaren hegoaldeko ziklismoaren muina. Zenbait arrazoi.
Albert Duch. Natura eta Turismo Aktiboa sailaren arduraduna / Costa Brava Girona Turismo Patronatua.

Lloret-eko estrategia turistikoa. (bideo)
Elisabeth Keegan. Lloret Turismoren (Lloret Futur SA) zuzendari kudeatzailea.

Consorcia, Gironako bide berdeen kudeaketa-adibide egokia.
Àngel Planas. Gironako bide verde Consorciren kudeatzailea.

ENPRESA PRIBATUEN BULTZADA HELMUGAREN ETA GARABIDEKO MERKATU-SEGMENTUEN GARAPENEAN.

TREK TRAVEL
David Sances. Trek Travel Cycling Center Girona Coordinator.

EAT SLEEP CYCLE
Lee Comerford
. Eat Sleep Cycle.

OSTATUA ZIKLOTURISMO-EKIMENEN ERAGILE GISA.

Hiri-hotelak eta zikloturismoa, etorkizuna duen bikotea.
Carlemany Girona hotelaren kasua.

Jordi Mias. Carlemany Girona hoteleko zuzendaria.

Zikloturismoa, jasangarritasuna eta genero-berdintasuna sustatzen dituen eraldaketa-tresna.
Mike Duff. La Bruguera de Pubol negozioaren sortzailekidea / Jabea.

Zikloturismoa, urtarokotasunaren menpe ez egoteko funtsezko faktorea. (bideo)
Roberto Torregrosa. H.Guitart-Lloret de Mar-ko Zuzendari nagusia.
Jordi Bernet. Merkataritza, Marketin eta Estrategia Digitaleko zuzendaria. Hotel Guitart – Lloret de Mar.

SEA OTTER EUROPE COSTA BRAVA GIRONA – 360KO ESPERIENTZIA GIRONAKO BIHO (bideo)
Oriol Sallent. Sea Otter Europe / Costa Brava-Gironako eragiketa-zuzendaria.

PROFESIONAL IZATETIK ZIKLOTURISTA IZATERA: NIRE ZIKLISMO-FILOSOFIA BERRIA (bideo)
Melcior Mauri. Guitart Cycling-eko enbaxadorea.

DESTINO INVITADO GIRONA

10 CONSEJOS IMPRESCINDIBLES PARA UN DESTINO
CICLOTURISTA.

Jaume Marín. Consultor y Formador en Marketing Turístico.

POR QUÉ GIRONA SE HA CONVERTIDO EN UN DESTINO DE REFERENCIA Y COMO HAN INFLUIDOLOS EQUIPOS Y LAS EMPRESAS.
David Millar.

CÓMO LAS ADMINISTRACIONES LOCALES Y PROVINCIALES IMPULSAN EL PRODUCTO CICLOTURISTA. DE LAS INFRAESTRUCTURAS A LA PROMOCIÓN DESTINO.

Costa Brava Girona, meca ciclista del sur de Europa. Algunos porqués.

Albert Duch. Responsable Naturaleza y Turismo Activo / Patronato de Turismo Costa Brava Girona.

Estrategia turística de Lloret. (video)
Elisabeth Keegan. Directora Gerente de Lloret Turismo
(Lloret Futur SA).

El Consorci como ejemplo de gestión de las vías verdes de Girona.
Àngel Planas. Gerente de Consorci de les Vies Verdes de Girona.

EL IMPULSO DE LAS EMPRESAS PRIVADAS EN EL DESARROLLO DEL DESTINO Y SEGMENTOS DE MERCADO EMERGENTES.

TREK TRAVEL
David Sances. Trek Travel Cycling Center Girona Coordinator.

EAT SLEEP CYCLE
Lee Comerford. Eat Sleep Cycle.

ALOJAMIENTO COMO MOTOR DE INICIATIVAS CICLOTURISTAS.

Hoteles Urbanos y cicloturismo, un binomio posible.
Caso Hotel Carlemany Girona.

Jordi Mias. Director Hotel Carlemany Girona.

El cicloturismo como herramienta transformativa en sostenibilidad e igualdad de género.
Mike Duff. Co-Fundador / Propietario de La Bruguera de Pubol.

El Cicloturismo factor clave de la desestacionalización.
(video)
Roberto Torregrosa
. Director General del Hotel Guitart-Lloret de Mar.
Jordi Bernet. Director Comercial, Marketing y Estrategia Digital del Hotel Guitart-Lloret de Mar.

SEA OTTER EUROPE COSTA BRAVA GIRONA – UNA EXPERIENCIA 360 EN EL CORAZÓN DE GIRONA. (video)
Oriol Sallent. Director Operaciones de Sea Otter Europe/Costa Brava-Girona.
DE PROFESIONAL A CICLOTURISTA, MI NUEVA FILOSOFÍA EN CICLISMO. (video)
Melcior Mauri. Embajador Guitart Cycling.

Antolatzailea / Colabora

Laguntzailea / Patrocina

Powered by Hostinet